Iedereen heeft wel het inzicht gehad waarvan deze naam komt…

Maar eigenlijk gaat het verhaal nog iets verder.

Van met de geboorte draag ik met fierheid mijn naam Dupont.

In mijn naam herken je het woord “brug”, wel deze brug wil ik zijn…

“Brug”… beide zijden van een weg aan elkaar koppelen zodat deze weg bereikbaar is.

In mijn 40 jaar begin ik te beseffen dat ieder van ons zijn eigen weg bewandelt,
graag wil ik meebouwen om deze weg begaanbaar te maken,
want buiten het knippen, brushen en / of kleuren, wil ik graag een luisterend oor zijn,
begrip tonen en helpen zover mijn mogelijkheden reiken.

Ieder draagt zijn rugzakje mee.

Bij mij mag je die even aan de kapstok hangen, want naast mijn taak als kapster wil ik er zijn voor u.

Van met de geboorte draag ik met fierheid mijn naam Els.

De naam die mijn moeder en vader bewust hebben gekozen omdat ze een soort van “missie” voor mij zagen.

Voor mij geen loze woorden maar iets waar ik dagdagelijks wil en zal aan werken.

Els